Küsimus: Nimeruumi päiseväljad. Millised väited on õiged?

Vastused:

a. X-tee versioon 6 eristab X-tee liikmeid andmeteenuste kasutamise ja osutamise mõttes. VALE

b. X-tee andmeteenused ja kliendid (nii andmeteenuse osutajad kui ka andmeteenuse kasutajad) on kirjeldatud komplekstüüpidena. ÕIGE

c. X-tee liikmelisus on olnud alati hierarhiline. VALE

d. Turvaserver kasutab päisevälju:

i. Päringute, vastuste edastamiseks õigele adressaadile. ÕIGE

ii. Õiguste kontrolliks. ÕIGE

iii. Autentsuse tagamiseks. ÕIGE

iv. Õiguste jagamiseks. VALE