Küsimus: Nimeruum. Kumb väide on õige?

Vastused:

a. Nimeruumi aliase defineerimisel võib kasutada suvalisi lühendeid. VALE

b. Nimeruumi aliase defineerimisel tuleks alati eelistada üldkasutatavaid lühendeid. ÕIGE