Küsimus: Millised väited on õiged?

Vastused:

a. X-tee kasutab väga standardset protokolli SOAP 1.1 ja sisaldab minimaalselt X-tee erinõudeid. ÕIGE

b. X-tee ei vasta SOAP protokollile ja on seda protokolli endale sobivaks modifitseerinud. VALE

c. Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus. ÕIGE

d. Teenuste WSDL-d kirjeldused tehakse kõigepealt RIHA jaoks ja teenuse osutaja turvaserver kopeerib need RIHA-st endale automaatselt. VALE

e. Teenuse osutaja loob teenuse WSDL-i enda turvaserverisse ja seejärel on tal kohustus sama kirjeldus esitada ka RIHA-sse. ÕIGE