Küsimus: Kas väide on õige või vale?

Vastused:

a. X-tee mõeldi välja avaliku sektori teenuste funktsionaalsust, käideldavust, turvalisust ja terviklikust silmas pidades. Ja see väljatöötlus toimus varem kui teenustepõhine arhitektuur levinuks muutus. ÕIGE

b. X-tee loodi väljatöötatud teenuste põhise arhitektuuri õppematerjali silmas pidades. VALE

c. X-tee nõuab erilist, ainult X-teele omast, tarkvara arendamise tehnoloogiat. VALE

d. X-tee püüab kasutada enamikku standardseid veebiteenuste loomise tehnoloogiaid ja standardeid. ÕIGE

e. X-teel eksisteerib mustrikataloog, kust leiab valmislahendusi standardsete teenuste moodustamiseks. ÕIGE

f. X-tee nõuab iga teenuse loomiseks unikaalset lahendust ja teenuse koodi algusest lõpuni ise tegemist. VALE