Küsimus: Millised järgnevatest on põhjused versioon 6 üleminekuks?

Vastused:

a.E-templi kasutuselevõtt sõnumite terviklikkuse tagamiseks. ÕIGE

b.Vajadus viia andmevahetus kooskõlla digiallkirja seadusega. ÕIGE

c.Vajadus vabaneda pärandvarast. ÕIGE

d.Muutus WSDL-i stiil. VALE