Küsimus: Kelle jaoks on x-tee?

Õige vastus: C. Kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele