Isikuandmete kaitse seadus (IKS)

Ressursi avamiseks klõpsake linki https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011#para4.