Isikuandmete kaitse seadus (IKS)

Ressursi avamiseks klõpsake linki https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011.