4.3.2 Standardlahenduse kasutamise registreerimine

Kui infosüsteemi pidamiseks kasutatakse standardlahendust, siis saab infosüsteemi kirja panna ka nii, et registreeritakse RIHA-s kirjeldatud standardlahenduse kasutamine.

Selleks tuleb esmalt RIHA-s avada standardlahendusena kasutatav infosüsteem (näiteks dokumendihaldussüsteem Postipoiss) ning klõpsata plokis Seosed süsteemidega nupul Registreerin kasutajaks.

Seosed süsteemidega

Seejärel avaneb vorm, kus saab sisestada uue kirjeldatava infosüsteemi nime, lühinime, eesmärgi ning täpsustada, missuguste erisustega standardlahendust kasutatakse (näiteks kasutatavate moodulite nimed, rakenduse versioon jms).

Standardlahenduse kasutajaks registreerimine

Pärast sisestatud andmete salvestamist luuakse uue infosüsteemi kirjeldus, kuhu lisaks juba sisestatud andmetele kopeeritakse osa andmeid ja dokumente kasutatava standardlahenduse kirjeldusest.

Kindlasti tuleb infosüsteemi andmetesse lisada kontaktisikud, kellelt hindajad saavad vajadusel küsida lisainfot kirjeldatava andmekogu kohta. Samuti tuleb esitada teave infoturbemeetmete rakendamise kohta, andmekogu pidamise põhimäärus ning infosüsteemi staatus (asutamisel, kasutusel). Vajadusel saab täpsustada ka teisi andmeid.


Last modified: Friday, 30 August 2019, 2:15 PM