6.1 X-tee kasutusstatistika kogumine

X-tee (v6) kasutusstatistikat, nn teenuste monitooringu (operational monitoring, opmon) andmeid kogutakse igas X-tee turvaserveris ning need andmed on kättesaadavad andmete omanikule spetsiaalse X-tee päringuga. X-tee keskusena monitoorib RIA X-tee kasutust, koondades need andmed kõigist turvaserveritest ning analüüsides ja avalikustades erinevate vaadetena.

Sama metoodikat kasutatakse nii X-tee toodangukeskkonna (EE) kui ka arendus- (ee-dev) ja testkeskkonna (ee-test) kohta.


Last modified: Monday, 27 August 2018, 10:33 AM