X-tee keskkonnad

X-tee v6 keskkonnad

 Keskkonna tunnus

 EE
(toodang)

 ee-test
(test)

 ee-dev
(arendus)

 Organisatoorsed omadused
 Kasutatakse reaalseid andmeid  Jah Ei  Ei
 Liikmed on reaalsed asutused ja ettevõtted  Jah  Jah  Ei
 Sertifitseerija  Kvalifitseeritud usaldusteenuste pakkuja  Kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja (testsertifikaadid)  RIA 
 Kohustus kasutada riistvaralist allkirjastamise seadet  Sõltub usaldusteenuse pakkuja nõuetest. Nt SK ID Solutions AS nõuab seadme olemasolu
 Ei  Ei 
 Liitumise kanal  RIHA
 RIHA   RIA kasutajatugi
 Teenustaseme lepe

 SLA (.pdf, 212 KB)

 N/A  N/A 
 Tehnilised omadused
 Konfiguratsiooni ankur ¹

 EE
.bdoc
(.xml)

 ee-test
.bdoc
(.xml)

 ee-dev
.bdoc
(.xml)

 Konfiguratsiooni ankru räsi 71:4B:6F:F8:82: B3:94:43:AA:33: EF:6E:1B:7C:2B: 23:EB:94:E5:35: DE:8A:E7:23:99: F4:44:E9  A3:C2:6B:ED:85: 2B:B3:4A:94:A6: 12:8B:95:79:C9: 85:FC:7B:0A:84: 74:07:29:74:44: 31:2A:A0 6E:B1:60:DE:E8: 90:63:FD:4B:57: DE:70:09:85:19: CE:AB:CE:A0:ED: 39:16:71:58:03: 8E:9C:E0 
 Keskserverid (primaarne, sekundaarsed)

213.184.41.178
213.184.41.186
213.184.41.190

195.80.127.40
195.80.127.43

 195.80.109.140
 Monitooringu serverid ²
 195.80.123.159
 195.80.123.164
 195.80.123.169
 Liikmeklassid

 GOV – Eesti asutused
 COM – Eesti äriühingud
 NGO – Eesti sihtasutused ja mittetulundusühingud
 NEE – teiste riikide asutused/ettevõtted

 Kirjeldatud sertifitseerimise teenuse pakkuja(d) ja nende poolt sertifitseeritavad liikmeklassid  SK ID Solutions AS (gov, com, ngo, nee)  SK ID Solutions AS (gov, com, ngo, nee)   RIA (gov, com, ngo, nee) 
 Kirjeldatud ajatempli teenuse pakkuja(d)
 SK ID Solutions AS
 SK ID Solutions AS (testteenus)
SK ID Solutions AS (testteenus)
 Globaalse konfiguratsiooni kehtivus  24 h  24 h   24 h 
 OCSP kehtivus ³  8 h  24 h   24 h
 OCSP päringute arv

 30 päevas 
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)
 30 päevas
(iga 48 min järel)
 Ajatembeldus teenuse maksimaalne katkestuse pikkus ⁴  4 h  4 h  4 h 
 Ajatembeldamise intervall ⁵

 30 päevas
(iga 48 min järel)

 30 päevas
(iga 48 min järel)
 30 päevas
(iga 48 min järel)
 Födereeritud keskkonnad  FI  FI-TEST  FI-DEV
roksnet-dev

1
 Soovitame lähtuda RIA peadirektori allkirjastatud .bdoc konteinerist leitavast konfiguratsiooni ankrust. .xml vormingus ankru kasutamine omal vastutusel. Mõlemal juhul palume kontrollida .xml ankru räsi.
2 Turvaserveril peab olema avatud port 5500 ja 5577 nendele monitoringu IP-dele.
OCSP vastus kehtivus alates viimasest OCSP vastusest. Kehtetu OCSP olukorras turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Ajatembeldusteenuse katkestusaja ületamise puhul turvaserver peatab sõnumivahetuse.
Juhul kui turvaserveris on ajatembeldamata sõnumeid

X-tee v5 keskkonnad (toodang suletakse 31.12.2019)

 Keskkonna tunnus

 EE
(toodang)

 ee-test
(suletud)

 ee-dev
(suletud

Organisatoorsed omadused
Kasutatakse reaalseid andmeid  Jah  Ei Ei 
 Liikmed on reaalsed asutused/ettevõtted  Jah  Jah Ei 
 Liitumise kanal  RIHA  RIHA RIA kasutajatugi 
 Teenustaseme lepe  SLA (.pdf, 176 KB)  SLA (.pdf, 165 KB) N/A
 Tehnilised omadused
 Keskserverid (primaarne, sekundaarsed)

195.80.107.58
213.184.52.60
213.184.38.70

195.80.127.6
195.80.127.4

195.80.109.163
195.80.109.136 

 DNS võtme autentsuskood

 0B:64:D4:68:3D:
F0:4B:7A:98:A5:
B5:5B:01:62:EB:
CF:92:60:7F:5B

 93:B3:78:25:A1:
5F:38:6C:20:59:
57:87:4C:48:C3:
94:C3:F9:C6:BA

 EA:BC:21:E4:6E:
5A:98:72:00:3A:
AC:71:C1:5F:B8:
D6:5A:A7:7C:7F

 Sertifitseerimis-keskuse sertifikaadi autentsuskood

 E6:AD:67:DE:8D:
F0:B6:73:3A:C2:
02:AE:61:BF:1C:
B8:D1:AE:B7:9F

 05:E7:B1:3A:2D:
55:7C:9C:5A:8A:
35:CD:92:FB:67:
4F:EF:3D:97:78

 B7:AB:CE:9A:F3:
1F:D7:AA:CB:B5:
1C:EA:7D:8A:62:
20:B8:91:7C:6ELast modified: Wednesday, 4 March 2020, 9:17 AM