4.9. Turvalisus

Turvalisuse plokis kirjeldatakse infosüsteemi turvameetmete rakendatus ning võimalusel viimase auditeerimise kuupäev ning saadud hinnang. NB! Auditeerimise info ei ole avalik

Turvalisuse plokis kirjeldatakse infosüsteemi turvameetmete rakendatust. ISKE rakendamisel saab RIHA-s määrata turvaosaklasside (käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus) väärtused, samuti lisada olemasolul andmed infosüsteemi viimase auditeerimise kuupäeva ja saadud hinnangu kohta.

Turvalisus

NB! Auditeerimise info ei ole avalik, see on nähtav ainult infosüsteemi omanikule ja RIHA hindajatele.


Last modified: Tuesday, 24 April 2018, 12:49 AM