4.8. Õigusaktid

Kuna andmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus, siis tuleb infosüsteemi kirjeldamisel näidata ka infosüsteemi alusdokumendid, millel infosüsteem ja andmete töötlemine rajaneb.

Õigusaktide plokis näidatakse infosüsteemi loomise õiguslikud alused, lisades viidetena vastavad õigusaktid (põhimäärus või infosüsteemi asutamisel selle eelnõu, asjakohased seadused ja/või määrused). Kui on tegemist niisuguse dokumendiga, millele ei ole võimalik viidet lisada, vaid on soov siiski fail üles laadida, saab seda teha dokumentatsiooni plokis.

Õigusaktid

Õigusaktide nimekirjas peavad kajastuma andmekogu asutamise või muutmise alusdokumendid või nende eelnõud. Andmekoosseisu muutmisel on alusdokumendid reeglina eelnõu staatuses, kuid pärast alusdokumentide kehtestamist tuleb need ka RIHA-s uuendada. Alusdokumendi (sh eelnõu staatuses oleva) puudumisel ei ole võimalik andmekogu kooskõlastada tema elutsükli üheski etapis.


Viimati muudetud: teisipäev, 24. aprill 2018, 00.51