5.3. Infosüsteemi kooskõlastamine

Arutelu, millega algatati kooskõlastuse küsimine, saab sulgeda ainult RIA hindaja, andes pärast 20 tööpäeva möödumist lõpliku otsuse kas infosüsteem kooskõlastati või mitte.

  • Kui kõik hindajad on andnud hinnangu küsimise arutelus positiivse hinnangu ja ühtegi muud aktiivset arutelu infosüsteemi all ei ole, siis lisab RIA hindaja otsuse, et infosüsteem on kooskõlastatud ja sulgeb antud arutelu. Sellega loetakse infosüsteem kooskõlastatuks.

Infosüsteem on kooskõlastatud

  • Kui 20 tööpäeva pärast kooskõlastuse küsimist on mõne puuduse kohta (hindaja) algatatud arutelu aktiivne ning tõstatatud probleem ei ole lahendust leidnud, annab vastava arutelu algatanud hindaja kooskõlastuse küsimise arutelus mittekooskõlastava otsuse ja RIA hindaja lisab samasse arutellu mittekooskõlastava lõppotsuse ning sulgeb selle arutelu. Sellega loetakse infosüsteem mittekooskõlastatuks. Puuduse kohta algatatud arutelu jääb avatuks (aktiivseks) kuni puudus on kõrvaldatud.


Kui infosüsteem ei saanud kooskõlastust, siis jäävad aktuaalsed probleemid aruteludena aktiivseteks. Vajadusel saab infosüsteemi kirjeldaja küsida samas arutelus hindajalt täpsustavaid küsimusi, et seejärel leida tõstatatud probleemile lahendus ning teha vastavad muudatused kas RIHA-s olevas kirjelduses, õiguslikes dokumentides või infosüsteemis endas. Kui probleem on lahendatud, siis tuleb vastava probleemi arutelusse lisada kommentaar, kuidas probleemi lahendati ja märkida arutelu lahendatuks. Pärast kõigi aktiivsete probleemide lahendamist saate infosüsteemi uuesti kooskõlastamisele esitada.

Infosüsteemi kooskõlastamise protsessi kirjeldab ka järgmine joonis.

Kooskõlastamise protsess


NB! Ärge esitage infosüsteemi uuesti kooskõlastamisele, kui eelnevad puudused ei ole parandatud!


Viimati muudetud: pühapäev, 18. veebruar 2018, 13.37