5.2. Automaatsed teavitused hindajate tagasiside plokist

Hoidmaks nii infosüsteemi omanikke, kirjeldajaid kui ka hindajaid operatiivselt kursis infosüsteemide kohta algatatud arutelude ja kommentaaride osas, saadab RIHA keskkond uute arutelude ja kommentaaride lisamisel e-kirjana välja mitmeid automaatseid teavitusi.

  • Kui infosüsteemi kirjeldaja küsib RIHA hindajatelt tagasisidet, avades sellega uue arutelu, saadetakse sellest teavitus kõigile RIHA hindajatele ja RIHA-s olevatele infosüsteemi kontaktidele.
  • Kui infosüsteemi lisatakse hindajate poolt uus arutelu, saadetakse selle kohta teavitus kõigile selle infosüsteemi RIHA-s olevatele kontaktidele.
  • Kui mõne arutelu alla lisatakse uusi kommentaare, siis saavad automaatse teavituse kõik selles arutelus osalejad (sh arutelu algataja).

E-kiri Uus arutelu

E-kirjana saadetavas teavituses on kirjas viide infosüsteemile ja konkreetsele arutelule, mille peal klikkides pääseb hindaja kohe otse vastava arutelu juurde (näiteks, et näha varasemaid kommentaare).


Last modified: Tuesday, 24 April 2018, 12:58 AM