5.1. Hinnangu küsimine infosüsteemile

Kooskõlastamisele kuuluvad kõik riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud:

  • enne andmekogu asutamist,
  • enne andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist,
  • enne andmekogu kasutusele võtmist ning
  • enne andmekogu lõpetamist.

Infosüsteemile kooskõlastust taotleda on mõistlik siis, kui infosüsteemi kirjelduses on vastavalt infosüsteemi elutsükli etapile kajastatud vajalikud andmed ja dokumendid.

 

Kooskõlastamise protsessi algatamiseks tuleb minna Hindajate tagasiside plokki, valida sealt nupp Küsi hinnangut ning täita nõutud väljad, märkides, millises etapis infosüsteemile kooskõlastust küsitakse.

Tuleb tähele panna, et kooskõlastust ei saa küsida sellisele kooskõlastuse etapile, mis on juba aktiivse aruteluna üleval, näiteks kui olete juba küsinud hinnangut infosüsteemi kasutusele võtmiseks, siis niikaua, kuini seda arutelu ei ole RIA hindaja poolt suletud, ei ole võimalik sama tüüpi kooskõlastust uuesti küsida (vastav kooskõlastuse tüüp ei ole sel juhul valitav).

Samuti tasub tähele panna, et X-tee alamsüsteeme eraldi ei kooskõlastata, seega ei ole nende puhul vajalik küsida RIHA-s hinnangut asutamiseks või kasutusele võtmiseks. Kui vastavale infosüsteemile on lisatud korrektselt märksõna „X-tee alamsüsteem“, siis ei võimaldagi RIHA keskkond sellele infosüsteemile hinnangut küsida (Hindajate tagasiside plokis puudub sel juhul nupp „Küsi hinnangut“).

Infosüsteemile hinnangu küsimisel teeb RIHA sisestatud andmete eelkontrolli ning annab ülevaate, kas kooskõlastamiseks vajalikud väljad on täidetud ja millised puudused võivad kooskõlastamist takistada. Puuduste ilmnemisel tasub probleemsed punktid kriitiliselt üle vaadata ning kaaluda, kas on sel hetkel otstarbekas hinnangut küsida või tuleb eelnevalt kirjeldust täiendada.

Hinnangu küsimine

Kõik RIHA hindajad saavad uuest tagasiside küsimisest e-kirja teel automaatse teavituse ning annavad hinnangu 20 tööpäeva jooksul.

Kuupäeva, mis ajaks peab infosüsteemi omanik hindajatelt otsused saama, näidatakse infosüsteemile hinnangu küsimise arutelu päises.

Hinnangu-tahtpaev


Seda, missuguste infosüsteemide osas on hindamise protsess parasjagu pooleli, saab vaadata hindajate töölaua abil, mis avaneb menüüribalt valikuga Hinda (nähtav ainult hindaja rollis olevatele kasutajatele).

Hindaja menüü

Hindaja õigust omamata saab sama ülevaate API päringu abil:

https://www.riha.ee/api/v1/issues?filter=status,=,OPEN,sub_type,isnotnull,null&size=1000&sort=-creation_date

Hindaja töölaual on toodud välja hetkel kooskõlastamisel olevate infosüsteemide nimed, küsitud kooskõlastuse tüüp ning otsuse tähtpäev. Kui kooskõlastamisele esitamisest on möödunud 30 päeva, kuvatakse kuupäev punaselt, juhtimaks sellele hindajate tähelepanu.

RIHA-s hindamisel

Veel on hindaja töölauale koondatud ka hindaja või tema asutusega seotud pooleliolevad arutelud.

Aktiivsed arutelud

Kui infosüsteemil on puuduseid, mille tõttu ei ole võimalik anda positiivset kooskõlastust, siis algatavad hindajad iga olulisema puuduse kohta eraldi arutelu, mille kohta saadetakse automaatselt infosüsteemi RIHA-s olevatele kontaktidele ka e-kirja teel teavitus. 

Oluline on tähele panna, et eespool nimetatud automaatne teavitus saadetakse infosüsteemi kontaktides märgitud adressaatidele, mitte sellele kirjeldajale, kes infosüsteemile hinnangut küsis. Seepärast on mõistlik, et hinnangu küsija oleks märgitud ka infosüsteemi kontaktisikuks.

Infosüsteemi kirjeldajal on võimalus küsida hindajalt täpsustusi, et probleemi lahendada. Kui probleem on saanud lahendatud, siis tuleb sellest ka vastavas arutelus kommentaarina märku anda ning seejärel võib märkida arutelu lahendatuks. Soovituslikult võiks arutelu märkida lahendatuks arutelu algatanud hindaja (pärast seda, kui on tutvunud esitatud lahenduse või selgitusega ning ka tema hinnangul on probleem lahendatud).

Märgi lahendatuks

Kõikidest kommentaaridest, mis arutelu alla lisatakse, saavad teavituse kõik kasutajad, kes arutelus osalevad (sh arutelu algataja).

Iga infosüsteemi kohta algatatud arutelude sisu näevad ainult infosüsteemi omanik ning hindajad. Ülejäänud kasutajad näevad ainult arutelude pealkirju.


Last modified: Wednesday, 3 April 2019, 12:12 AM