4.11. Seosed süsteemidega

Infosüsteemide vahel on võimalik lisada seoseid, et tuua välja infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid või näidata standardlahenduse kasutamist. See funktsionaalsus võimaldab lisada seose näiteks andmekogu ning selle teenuseid vahendava X-tee alamsüsteemi vahel. Seose lisamisel tekib mõlemale infosüsteemile link, millele kaudu saab liikuda otse seotud infosüsteemi detailvaatesse. Seose eemaldamisel kaob see link mõlema infosüsteemi kirjeldusest.

Seose lisamisel tuleb esmalt valida seotav infosüsteem, sisestades seotava infosüsteemi lühinime lahtrisse otsitava süsteemi nime osa ning valides seejärel vajaliku infosüsteemi. Seejärel tuleb valida ka loodava seose tüüp (alam- või üleminfosüsteem, kasutatav standardlahendus või standardlahenduse kasutaja). Viimane seose tüüp on mõeldud eelkõige standardlahenduste omanikele, kes saavad nii näidata, millised infosüsteemid kasutavad nende standardlahendust. 

NB! Standardlahenduse kasutamise registreerimisel tuleks eelistada punktis 4.3.2 kirjeldatud juhiseid, sest vaid siis kopeeritakse osa dokumentatsiooni standardlahenduse juurest automaatselt.


Seosed süsteemidega

Seose tüübiks tuleb valida kas alam- või üleminfosüsteem vastavalt sellele, kas seotav süsteem on kirjeldatava infosüsteemi jaoks alamsüsteem või ülemsüsteem. Kui infosüsteem kasutab  andmevahetuseks X-teed, tuleb tema X-tee alamsüsteemid märkida alaminfosüsteemideks. Mitmest alaminfosüsteemist koosneva infosüsteemi kirjeldamisel tuleb lisada ka seosed nende alaminfosüsteemidega. Alaminfosüsteemi kirjeldamisel tuleb lisada seos tema üleminfosüsteemiga.

Standardlahenduse märkimist saab kasutada selleks, et näidata need infosüsteemid ja andmekogud, mis on standardlahenduse kasutajad ja ka vastupidi: märkida see standardlahendus, millel kirjeldatav süsteem põhineb. Näiteks standardlahendusena kasutatava dokumendihaldussüsteemi oma asutuses kasutamise kirjeldamisel tuleb lisada oma süsteemi kirjeldusse seos „kasutatav standardlahendus“ ning märkida kasutatava lahendusena vastav standardlahendus, näiteks „Postipoiss (standard-postipoiss)“. Seejärel tuleb üldandmete plokis kirjeldada veel erisused (näiteks kasutatavate moodulite nimed, rakenduse versioon jms). 

Seose salvestamisel lisatakse vastav seos mõlema infosüsteemi kirjeldusse.

Registreerides RIHAs infosüsteemi, mis ei vaja kooskõlastamist (X-tee alamsüsteem, standardlahendusel põhinev infosüsteem, asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud X-teega liidestamata infosüsteem) ning lisades sellele asjakohase märksõna (X-tee alamsüsteem või Asutusesiseseks kasutamiseks) või seose kasutatava standardlahendusega, siis pärast kasutamise staatuse lisamist märgitakse selline infosüsteem automaatselt registreerituks.

Standardlahenduse kasutajaks registreerumisel tuleb kirjeldada, milliste erisustega standardset infosüsteemi kasutatakse (nt moodulite nimed, versioon jms). NB! Standardlahenduse kirjeldusest automaatselt kõiki andmeid üle ei kanta, kindlasti tuleb lisada kontaktisikud, teave infoturbemeetmete rakendamisest, andmekogu pidamise põhimäärus, andmekogu kasutusele võtmise aeg ja staatus ning vajadusel muuta ka teisi andmeid.

Last modified: Monday, 2 September 2019, 2:11 PM