4.11. Seosed süsteemidega

Infosüsteemide vahel on võimalik lisada seoseid, et tuua välja infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid või näidata standardlahenduse kasutamist. See funktsionaalsus võimaldab lisada seose näiteks andmekogu ning selle teenuseid vahendava X-tee alamsüsteemi vahel. Seose lisamisel tekib mõlemale infosüsteemile link, millele kaudu saab liikuda otse seotud infosüsteemi detailvaatesse. Seose eemaldamisel kaob see link mõlema infosüsteemi kirjeldusest.

Seose lisamisel tuleb esmalt valida seotav infosüsteem, sisestades seotava infosüsteemi lühinime lahtrisse otsitava süsteemi nime osa ning valides seejärel vajaliku infosüsteemi. Lõpuks tuleb valida ka loodava seose tüüp (alam- või üleminfosüsteem, kasutatav standardlahendus või standardlahenduse kasutaja).

Seosed süsteemidega

Seose tüübiks tuleb valida kas alam- või üleminfosüsteem vastavalt sellele, kas seotav süsteem on kirjeldatava infosüsteemi jaoks alamsüsteem või ülemsüsteem. Standardlahenduse märkimist saab kasutada selleks, et näidata need infosüsteemid ja andmekogud, mis on standardlahenduse kasutajad ja ka vastupidi: märkida see standardlahendus, millel kirjeldatav süsteem põhineb.

Seose salvestamisel lisatakse vastav seos mõlema infosüsteemi kirjeldusse.


Viimati muudetud: teisipäev, 24. aprill 2018, 00.15