4.7. Dokumentatsioon

Infosüsteemi dokumentatsioon peab väljendama asutatava andmekogu põhiomadusi, eesmärki ning õiguslikku alust ehk karakteristikuid, mida sisuliselt hakkavad hilisema kooskõlastusprotsessi käigus hindama riigi infosüsteemi haldamise eest vastutavad asutused. Tehnilise dokumentatsiooni koostamise kvaliteedist sõltuvad hilisema asutamise piirid, kuivõrd omadusi, mida pole tehnilises dokumentatsioonis välja toodud, andmekogul olla ei või.

Dokumentatsiooni plokki pannakse kirja 

  • infosüsteemi tehniline kirjeldus, 
  • arhitektuuridokument,
  • kasutatavad klassifikaatorid, viidetena vanas RIHA-s kirjeldatud klassifikaatoritele (näiteks Kasutatav klassifikaator: EHAK 2018v2) ning 
  • muud teistele jagamiseks mõeldud dokumendid (liidestamise juhend, teenuste kirjeldus, kasutusjuhendid jms). 

Dokumentatsiooni plokki saab andmeid laadida üles failidena või lisada viiteid veebiressurssidele.

Dokumentatsioon


Sinine muutmisnupp võimaldab veebilinkide puhul muuta lingi aadressi ning viidatud veebiressursi pealkirja, failide puhul saab lisada juurdepääsupiirangu, märkides sel juhul ära ka juurdepääsupiirangu aluse ning piirangu kehtivuse ajavahemiku.


Juurdepääsupiirang


Juurdepääsupiiranguga failide pealkirju näevad kõik RIHA kasutajad, kuid neid avada saavad ainult infosüsteemi omanik ning RIHA hindajad.


Juurdepääsupiirang


Infosüsteemi dokumentatsiooni koostamisel on mõistlik jälgida kooskõlastavate asutuste menetluskorda, mis on saadaval RIA veebilehel https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/riha/kooskolastamine.html. Viidatud dokumentides on üksikasjalikult toodud välja ka õiguslikud alused, millele hindamise käigus tuginetakse ning asjaolud, mida hindamise käigus kontrollitakse.


Viimati muudetud: teisipäev, 11. september 2018, 15.51