4.5. Hindajate tagasiside

Hindajate tagasiside plokk koondab endas infosüsteemi aktiivsete ja juba lahendatud probleemide kirjeldusi. Kõik riigi infosüsteemi kuuluvad süsteemid peavad läbima enne asutamist, kasutusele võttu, andmekoosseisu muutmist või lõpetamist kooskõlastamise, et kontrollida nende vastavust kehtivatele nõuetele. Ka nende infosüsteemide puhul, mis kooskõlastamisele ei kuulu vaid ainult registreeritakse, kontrollib registreerija nõuetele vastavust. Hindamise käigus vaatavad erinevad asutused infosüsteemi kohta RIHA-sse esitatud andmed üle ning juhul, kui esineb puudujääke nõuetele vastavuses, kirjeldatakse hindajate poolt tuvastatud ja lahendamist vajavad probleemid tagasiside plokis. Sealsamas saab infosüsteemi omanik esitada ka omapoolsed selgitused ja täpsustused. Hindajad kasutavad vajadusel taustinfot ka muudest allikatest (näiteks delikaatsete isikuandmete töötlemise register), samuti võivad hindajad küsida täpsustavaid andmeid või dokumente e-kirja teel (näiteks avaldamispiiranguga dokumendid, ISKE rakendamisega seonduvad täpsustused jms).

Kuni infosüsteemil on RIHA tagasisides aktiivseid probleeme, ei ole see kasutamiseks lubatud. Samas tasub tähele panna ka seda, et kui infosüsteemi tagasisides ei ole aktiivseid probleeme, siis ei pruugi see veel tähendada, et kasutamiseks on luba olemas!

Arutelude pealkirjad on nähtavad kõigile RIHA kasutajatele (ka neile, kes ei ole sisse loginud), arutelude sisu on nähtav ainult infosüsteemi kirjeldaja või hindaja õigusi omavatele kasutajatele.

Infosüsteemile kooskõlastust taotleda on mõistlik siis, kui infosüsteemi kirjelduses on vajalikud andmed kajastatud (sh andmekoosseis, olemasolev dokumentatsioon, õigusaktid jms).

Täpsemalt on info vahetamist hindajate ja infosüsteemi omaniku vahel käsitletud järgmises peatükis.


Viimati muudetud: teisipäev, 24. aprill 2018, 00.11