4.2. Asutuse kirjeldajate RIHA-sse lisamine ja eemaldamine

Kirjeldajate lisamiseks RIHA-sse on erinevaid võimalusi.

  • Kui asutusel ei ole veel ühtegi kirjeldajat, siis tuleb täita eelmises alapunktis viidatud taotlus RIHA kirjeldaja määramiseks, see asutuse allkirjaõiguslikul isikul digiallkirjastada ning saata e-postiga RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee.
  • Kui asutusel on juba mõni kirjeldaja ning soovitakse kirjeldaja õigusi veel mõnele isikule, siis piisab, kui kirjeldaja õigustega isik saadab selle kohta vabas vormis sooviavalduse RIA kasutajatoele. Kõik asutuse kirjeldajad saavad RIA kasutajatoele teada anda uusi kirjeldajaid või eemaldada isikutelt kirjeldaja õigusi.

Kui vajate RIHA-sse kirjeldaja õigust, kuid ei tea, kes teie asutuses juba on kirjeldaja õigustes, saate selle kõige lihtsamini teada, kui kirjutate RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee.

Kõiki asutuse kirjeldajaid on võimalik vaadata, valides RIHA avalehelt Infosüsteemi haldamise plokist nupu Alustan ning seejärel valiku Minu organisatsioon (eeldab, et omate kirjeldaja või hindaja õigust).

Kui kõik kirjeldaja õigustega inimesed on asutusest lahkunud, siis tuleb uus kirjeldaja määrata asutuse allkirjaõigusliku isiku poolt, saates digiallkirjastatud taotluse RIHA kirjeldaja määramiseks RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee.


Last modified: Friday, 30 August 2019, 2:13 PM