4.1. Asutuse lisamine RIHA-sse

Oma asutuse sidumiseks RIHA protsessiga (kui asutust RIHA-s veel ei ole) tuleb täita taotlus RIHA kirjeldaja määramiseks, digiallkirjastada see asutuse allkirjaõigusliku isiku poolt ning saata RIA kasutajatoele aadressil help@ria.ee.

Taotlus RIHA kirjeldaja määramiseks

Kirjeldaja õigusega isik saab:

  • lisada RIHA-sse uusi infosüsteeme;
  • muuta olemasolevaid infosüsteeme (kirjeldaja näeb ka veel väärtustamata välju);
  • vaadata enda infosüsteemide arutelude detaile;
  • vaadata enda asutuse infosüsteemidega seotud aktiivsete arutelude nimekirja ja nendes aruteludes osaleda;
  • sulgeda enda infosüsteemi puudutavaid aktiivseid arutelusid (välja arvatud enda poolt algatatud hinnangu küsimise arutelu – selle sulgeb hindamisotsuse tegemise järel RIA esindaja);
  • vaadata enda asutuse RIHA kirjeldajate nimekirja.

 

Ühel asutusel võib olla RIHA-s mitu kirjeldajat, samas võib üks isik omada kirjeldaja õigust mitmes asutuses. Viimasel juhul tuleb isikul RIHA-sse sisenedes valida asutus, mille infosüsteeme soovitakse RIHA-s haldama hakata.


Last modified: Monday, 2 September 2019, 2:16 PM