5.2.6 Lisame X-tee päiste kirjeldused

X-tee päiseväljade lisamiseks on lihtsam kasutada XML lähtekoodi redaktorit, sellepärast lülitame WSDL redaktori ümber lähtekoodi (“source”) vaatele.

Lisame WSDL-is wsdl:definitions märgendi atribuutide hulka X-tee nimeruumi definitsiooni: xmlns:xrd=http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd.

Samuti lisame xsd:import elemendi X-tee nimeruumi xsd importimiseks.


Lisame WSDL-i sõnumi (message), milles on defineeritud X-tee päiseväljad.

(Selle asukoht on WSDL-is  </wsdl:types> märgendi järel)

      <wsdl:message name="xrdheader">

            <wsdl:part name="client" element="xrd:client" />

            <wsdl:part name="service" element="xrd:service" />

            <wsdl:part name="userId" element="xrd:userId" />

            <wsdl:part name="id" element="xrd:id" />

            <wsdl:part name="protocolVersion" element="xrd:protocolVersion" />

      </wsdl:message>

 

 

Lisame WSDL-is elementide binding/operation/input ja binding/operation/output alla X-tee päise kirjeldused:

<wsdl:input>

  <soap:body use="literal"/>

  <soap:header message="tns:xrdheader" part="client" use="literal"/>

  <soap:header message="tns:xrdheader" part="service" use="literal"/>

  <soap:header message="tns:xrdheader" part="userId" use="literal"/>

  <soap:header message="tns:xrdheader" part="id" use="literal"/>

  <soap:header message="tns:xrdheader" part="protocolVersion" use="literal"/>

</wsdl:input>

 

Kontrollime, et soapAction on korrektselt kirjeldatud vastavalt standardile punkt 6.1.1. Näiteks:

<soap:operation soapAction=http://person_register.x-road.ee/personList"/>


Lisame WSDL-is elementide binding/operation alla X-tee teenuse versiooninumbri:

  <xrd:version>v1</xrd:version>

 

Lisame defineeritud andmetüüpidele X-tee spetsiifilised inimloetavad kirjeldused  annotation/appinfo/xrd:title elementidega nagu allolevas näites:

<xsd:element name="phone" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

      <xsd:annotation>

            <xsd:appinfo>

                  <xrd:title xml:lang="et">Telefon</xrd:title>

            </xsd:appinfo>

      </xsd:annotation>

</xsd:element>

Lisame WSDL-is andmeteenuse inimloetava kirjelduse elemendis  portType/operation/documentation/xrd:title.

 

<wsdl:portType name="persons_register">

  <wsdl:operation name="personList">

    <wsdl:documentation>

      <xrd:title xml:lang="et">Isikute nimekirja küsimine nime järgi</xrd:title>

    </wsdl:documentation>

 

 

 

 

Sellega on X-tee andmeteenuse WSDL valmis, lisatud on kõik kohustuslikud X-tee elemendid.Last modified: Wednesday, 22 August 2018, 11:40 AM