5.2.5 Muudame andmeteenuse struktuuri vastavaks oma teenusekirjeldusele

Järgnevalt muudame andmeteenuse sisend/väljundi vastavaks oma teenusekirjeldusele.

Avame inline schema arvuti redigeerimisprogrammi (edaspidi redaktor). Selleks tuleb teha järgmist: WSDL “Design” vaate peal klikkida input  juures sinisele noolele (vt joonisel punase noolega märgitud)


inline schema redaktori vaates avada kõigepealt schema indeks-vaade, klikkides vasakul üleval vastavale ikoonile (vt joonisel punase noolega märgitud).


Muudame WSDL-is operatsiooni sisendi ja väljundi vastavalt oma vajadusele (ehk vastavalt oma andmeteenuse kirjeldusele).

Lisame andmeteenuse sisendi ja väljundi kirjeldamise jaoks vajalikud andmetüübid- WSDL komplekstüübid. Andmetüüpe saab lisada “Types” sektsioonis valides: “Add Complex type”.Mingi komplekstüübi struktuuri muutmiseks tuleb klikkida vastava komplekstüübi nimetusel, millega avatakse antud tüübikirjelduse detailvaade:


Muudame andmeteenuse sisend/väljundi vastavaks oma teenusekirjeldusele.

Vajadusel kasutame meie eelnevalt loodud  komplekstüüpe.

Last modified: Tuesday, 6 March 2018, 1:02 PM