5.2.4 WSDL näite kohandamine graafilise redaktoriga

Avame WSDL faili muutmiseks, vaikimisi avatakse graafilise redaktori vaade.

Nimetame ümber andmeteenuse (ehk WSDL-i operatsiooni) nime:

Valime redaktoris operatsiooni ning muudame selle operatsiooni nime properties aknas vastavalt oma andmeteenuse kirjeldusele (vt joonisel punasega märgitud).

(pane tähele, et automaatselt muudetakse vastavalt operatsiooni nimele ka sisend ja väljund (input/output) elementide nimed).

Last modified: Monday, 9 October 2017, 4:52 PM