5.2.3 WSDL faili loomine

X-tee andmeteenuse WSDL-i loomiseks võime:

 • Võtta aluseks mõne olemasoleva WSDL-faili (milleks koolituskeskkonna näitefailide hulgas on olemas fail person_register.wsdl) ja muuta seda edasi vastavalt oma teenuse vajadustele.

 • Luua uue WSDL-faili Eclipse IDE tööriistadega

Järgnevalt on kirjeldatud uue WSDL-i loomine Eclipse’i viisardi abil.

X-tee andmeteenuse WSDL kirjelduse saamiseks loome uue WSDL-faili skeleti ühe minimaalse teenusega, kasutades Eclipse’i WSDL faili loomise viisardit. Selle tulemusel saame WSDL faili näidise, mida saame edasi täiendada vastavalt oma vajadustele.

Uue WSDL-i loomiseks Eclipse keskkonnas soorita järgmised sammud:

 • Vali:  File -> New ->Other -> WSDL File

 • Vali: Next >


 • Sisesta WSDL faili andmed:

  • File name: persons_register.wsdl (andmekogu WSDL faili nimi)

 • Vali: Next >


 • Sisesta andmed:

 • Vali: Finish


Nüüd on meil genereeritud minimaalne WSDL fail, mis sisaldab ühte WSDL-i operatsiooni “NewOperation”, mis vastab X-tee andmeteenusele.

Järgnevalt hakkame genereeritud WSDL näidet muutma oma X-tee andmeteenusele vastavaks.

WSDL-i muutmiseks on Eclipse WSDL redaktoris kaks alternatiivi:

 1. Muuta otse WSDL-i lähtekoodi, ehk töötada XML-ga tekstiredaktoris ja kasutada sealjuures muudatuste tegemisel Eclipse’i WSDL validaatorit XML/WSDL korrektsuse kontrolliks.

 2. Muuta WSDL-i graafilises redaktoris, kus WSDL/XML lähtekood genereeritakse automaatselt.


Last modified: Monday, 9 October 2017, 4:52 PM