8.7 X-tee kogukond

2013. aastal loodi X-tee kogukond, mis kohtub kaks korda aastas, arutab X-teega seotud murekohti ja otsib nendele lahendusi. Sellesse kuuluvad arendajad, administraatorid ja äriprotsesse juhtivad inimesed, kes soovivad X-tee käekäigus kaasa rääkida.

Kogukonna eesmärgid on:

  • jagada kogemusi ja parimaid praktikaid X-tee ja andmeteenuste juurutamisel;
  • ühtlustada X-tee liikmete teadmiste taset;
  •  esindada X-tee liikmeid suhetes X-tee keskusega ning
  •  jagada infot ja muresid teiste kogukondadega.

X-tee kogukonnal on ka postiloend, kust saab teiste liikmete käest abi küsida.

Informatsioon kogukonnaga liitumisest, kohtumiste materjalid ja kogukonna liikmete nimekiri on leitavad aadressilt: https://www.ria.ee/ee/x-tee-kogukond.html.

Loomisel on ka ühtne kogukond Soomega, mis on leitav aadressilt: https://jointxroad.slack.com/.


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:53 PM