8.6 Turvaserveri administraatorile vajalikud materjalid

X-tee turvaserveri administraatori õppematerjal:

https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=7&section=1

X-tee turvaserveri koormusnäitajad:

https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=9


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:51 PM