8.5 X-tee arhitekti ja arendaja materjalid

X-tee mustrikataloog: https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=11

X-tee korduvkasutatavate komponentide repositoorium: https://github.com/jointxroad/components

Tehnilised mustrid X-tee rakendamiseks: https://github.com/jointxroad/patterns


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:50 PM