8.4 X-tee keskkonnad ja X-teega liitumine

X-teel on kolm keskkonda: toodangukeskkond, testkeskkond ja arenduskeskkond. Keskkondadega liitumise protsess on erinev ning see, millise keskkonnaga liitutakse, oleneb asutuse andmeteenuste osutamise valmidusest.

Erinevused keskkondade vahel on välja toodud RIA kodulehel:

https://www.ria.ee/ee/x-tee-keskkonnad.html#v6.

X-tee kasutamise ja X-teega liitumine on kirjeldatud ka X-tee kasutamise juhendis:

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=288.


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:49 PM