8.3 Repositoorium

X-tee Eesti keskkondades on soovitatav alati kasutada ametlikku turvaserveri tarkvara.

Turvaserveri tarkvara ametliku versiooni 6.8.6  repositoorium Ubuntule asub aadressil:

http://x-road.eu/packages.

Turvaserveri testversiooni repositoorium asub aadressil:

http://x-road.eu/.test/packages.

Turvaserveri paigaldus- ja haldusjuhised on leitavad X-tee turvaserveri administraatori õppematerjalidest, mis asuvad aadressil:

https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=7&section=1.

Koostöös Soome rahvastikuregistri keskusega on turvaseveri lähtekood ja seotud dokumentatsioon on avaldatud github-is:

https://github.com/vrk-kpa/xroad-public.


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:48 PM