8.2 Üldraamistikud ja poliitikad

X-tee versiooniga 6 seotud regulatsioon on leitav RIA kodulehelt https://www.ria.ee/ee/x-tee-liikmele.html#regulatsioon ning sisaldab järgmiseid dokumente:

 1.  Vabariigi Valitsuse 23. septembril 2016 vastu võetud määrus nr 105 “Infosüsteemide andmevahetuskiht” https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004, millega kehtestatakse nõuded infosüsteemide andmevahetuskihile, selle kasutamisele ja haldamisele.
 2.   Infosüsteemide andmevahetuskihi usaldusteenuste tingimused https://www.ria.ee/public/x_tee/usaldusteenuste_tingimused.pdf, millega kehtestatakse tingimused ajatempliteenusele, turvaserveri autentimissertifikaadile, X-tee liikme e-templi sertifikaadile ja sertifikaadi kehtivuskinnituse (OCSP) teenusele ning sellele, mida tuleb X-tee usaldusteenuste pakkumisel järgida.
 3.  Infosüsteemide andmevahetuskihi Eesti keskkonna tingimused https://www.ria.ee/public/x_tee/Eesti_keskkonna_tehnilised_tingimused.pdf, millega kehtestatakse tingimused, mida tuleb Eesti X-tee kasutamisel järgida.
 4. Teenustaseme ekspluatatsiooninõuded https://www.ria.ee/public/x_tee/Teenustaseme_ekspluatatsiooninouded.pdf, millega kehtestatakse teenustaseme nõuded (näiteks katkestustest teavitamine ja varundamine) X-tee versioon 6 veebiteenuste keskkonnale.
 5.  X-tee protokollistik https://www.ria.ee/ee/x-tee-teenuste-arendamine.html, kus kirjeldatakse:

a)   Protokollid turvaserveriga suhtlemiseks:

   • X-tee sõnumiprotokoll:

   • X-tee andmeteenuste metaandmete protokoll:

   •  X-tee versiooni 6 sõnumi protokolli kolmanda osapoole esindamise laiendus:

b)        Turvaserverite vaheline protokollistik:

   • Turvaserverite vahelise transpordiprotokolli spetsifikatsioon:

   • Konfiguratsiooni allalaadimise protokoll:

   • X-tee haldusteenuste protokoll:

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:48 PM