7.9 X-tee teenuse testimine MISP2 rakenduses

Enne, kui haldur hakkab MISP2 portaalis tavakasutajatele teenuste kasutamiseks õigusi andma X-tee, peaks ta ka kontrollima, kas teenuse kasutamine MISP2 kaudu toimib probleemideta. Selleks et veenduda, kas vormide genereerimine on korrektselt toiminud, saab haldur genereeritud vormi testimiseks avada ja testida selle kaudu X-tee teenuse käivitamist.

Teenuse kasutajaliidese avamiseks:

  •  Kliki sinisel kolmnurksel ikoonil teenuse nimetuse kõrval:

Seejärel avaneb teenuse genereeritud kasutajaliides. Kuvatud kasutajaliidese disain sõltub iga konkreetse teenuse kirjeldusest ehk WSDL-ist.

  • Teenuse käivitamiseks sisendvormil kliki standardsel nupul: “Esita päring”:

Selgituseks: viimati nimetatud toiming käivitab teenuse ning vastavalt sisendvormil sisestatud andmetele koostatud SOAP päring saadetakse X-tee turvaserverisse. Turvaserverist saadud vastuse andmed kuvatakse kasutajale teenuse vastusevormis.

Teenuse vastusevormi näide:

Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 2:20 PM