7.7 MISP2 serveri seadistamine X-tee teenuse testimiseks

Eeldused testimiseks:

  •  MISP2 portaalis on valmis seadistatud testimiseks portaal ja testimisel kasutataval kasutajakontol on olemas selles portaalis järgmised rollid: teenuste haldur, pääsuõiguste haldur.
  • Testimisel kasutatavas X-tee turvaserveris on testitavale alamsüsteemile seadistatud WSDL ja andmeteenused  ning antud testimisel kasutatavale alamsüsteemile õigused neid andeteenuseid kasutada.

MISP2 seadistamine:

  • Sisene MISP2 portaali ja vali teenuste seadistamiseks rollivalikust „Teenuste haldur“

Selgituseks: algselt on kuvatavas aktiivsete andmekogude (ehk alamsüsteemide) tabelis nimekiri tühi. Selleks, et hakata X-tee teenuseid MISP2 portaalis kasutama, on vaja lisada kasutatavad alamsüsteemid aktiivsete alamsüsteemide nimekirja.

  •  Vali menüüst Teenused/ „Andmekogude täielik loetelu“ :

Selgituseks: viimane tegevus kuvab MISP2 andmebaasist kõik (seal hetkel olemasolevad) X-tee alamsüsteemid. Algselt on ka MISP2 andmebaasis alamsüsteemide nimekiri tühi ning MISP2 baasi tuleb uuendada X-tee turvaserverist.

 

X-tee alamsüsteemide nimekirja värskendamine turvaserverist:

Kliki nuppu: "UUenda andmekoguse loetelu":

  :

Selgituseks: viimane tegevus käivitab päringu X-tee turvaserverisse, kust küsitakse kogu X-tee alamsüsteemide loetelu. Saadud nimekiri kuvatakse kasutajale.

Aktiivsete alamsüsteemide nimekirja salvestamiseks:

  • Kuvatud X-tee alamsüsteemide loetelus otsi see alamsüsteem, mille oled turvaserveris seadistanud ja mida soovid testida
  •  Märgi see alamsüsteem linnukesega
  • Kliki „Salvesta aktiivsed andmekogud“

Enda jaoks vajalike aktiivsete alamsüsteemi teenuste nimekirja värskenemiseks tuleb välja valida mingi alamsüsteem:

  • Vali aktiivsete alamsüsteemide tabelist alamsüsteem, mida soovid testida (ja mis ilmus sinna peale nimekirja salvestamist):

 Järgmisel vormil tuleb uuendada X-tee turvaserverist avatud teenuste nimekiri.

Selgitus: tegevus käivitab lubatud teenuste nimekirja küsimise päringu (allowedMethods) X-tee turvaserverisse. MISP2 küsib X-tee turvaserverilt antud portaalis seadistatud alamsüsteemi jaoks X-tee turvaserveris avatud teenuste nimekirja. Avatud teenuste nimekiri kuvatakse seejärel samal vormil, nagu on näidatud ka järgmisel joonisel.

Järgmise sammuna tuleb genereerida teenusele kasutajaliides:

  • Vali märkeruut teenuse nime real
  • Kliki: Uuenda valitud teenuste XForms kirjeldusi:  „Genereeri turvaserverist“

Selgitus: tegevus käivitab märgitud teenus(t)e jaoks kasutajaliidese (XForms) genereerimise.  Genereerimise eduka lõpu puhul kuvatakse teade (XForms kirjeldus on uuendatud! (<teenuse nimi>)) nagu näha ka järgneval joonisel ning teenuse nime järel oleval tekstiväljal kuvatakse tekst „Genereeritud andmebaasi <kuupäev kellaaeg>“.

Peale seda, kui teenuse kasutajaliides on edukalt genereeritud, on võimalik halduril teenust testimiseks samalt vormilt ka käivitada.

Last modified: Wednesday, 6 December 2017, 11:59 AM