7.5 MISP2 rakenduse tutvustus

MISP2  - standardne X-tee valmiskomponent:

  • MISP2 (mini-infosüsteem-portaal) on asutustele mõeldud portaal, mis võimaldab kasutada asutusele avatud X-tee andmeteenuseid. MISP2 portaali võib paigaldada endale iga X-teega liitunud asutus ning see võimaldab organisatsioonil kiirelt hakata kasutama X-tee teenuseid, ilma et oleks vaja realiseerida vastavat funktsionaalsust asutuse muudes infosüsteemides.
  • MISP2 paigaldamine:
    •  Paigalduspaketid ja paigaldusjuhend on avalikult kättesaadavad ja viidatud X-tee korduvkasutatavate komponentide kataloogis (https://github.com/jointxroad/components/blob/master/component_descriptions.md#x-road-portal-misp2)
  • MISP2 genereerib automaatselt, X-tee teenuste kasutajaliidese, teenuste sisend- ja väljundvormid. Seega on MISP2 kasutatav juhtudel, kus andmeteenuste kasutamine toimub graafilise kasutajaliidese kaudu.
  • MISP2 kasutab XForms standardit X-tee andmeteenustele kasutajaliidese loomiseks. MISP2 genereerib XForms formaadis liidesed, mida vajadusel saab muuta MISP2 portaalis spetsiaalse XForms muutmisvormi kaudu ja kohendada oma vajadustele vastavaks. See tegevus eeldab siiski ka eelteadmisi XForms standardi osas (vt ka punkt 7.6 lisainfot XForms kohta).
  • MISP2 kompleksteenused:  XForms tehnoloogias on võimalik realiseerida ka keerulisema loogikaga kompleksteenuseid, mis realiseerivad mingi keerukama äriprotsessi, kasutades selleks sisemiselt erinevaid X-tee andmeteenuseid. Seda on võimalik teha kas kombineerides omavahel erinevaid valmisgenereeritud teenuseliideseid ning modifitseerides neid vajalikul viisil, või siis luues uus XForms teenusevorm käsitsi algusest peale.


Viimati muudetud: kolmapäev, 25. jaanuar 2017, 13.54