7.4 Andmeteenuse testimine SoapUI tööriista abil X-tee turvaserverist

Pärast andmeteenuse seadistamist X-tee turvaserveris ja õiguste andmist on võimalik teenust testida läbi X-tee turvaserveri.

X-tee teenuse testimine läbi turvaserveri SoapUI abil:

  1. Muuda SoapUI päringuaknas endpoint välja, sisestades sinna väärtuse: http://<turvaserveri_IP_aadress>
  2.  Muuda päringu sisendi aknas päringu päiseväljad:

a.     Service/xRoadInstance: ee-dev (tegutseme X-tee arendusekeskkonnas)

b.    Service/ memberClass: COM

c.     Service/ memberCode: <XRD_MEMBER>

d.    Service/ subsystemCode: <DEVTRAINING_XX_A>

e.    Service/ serviceCode: <andmeteenuse nimetus>

f.      Service/ serviceVersion: <andmeteenuse versiooni nr>

g.     protocolVersion: 4.0

h.    client /xRoadInstance: ee-dev (tegutseme X-tee arendusekeskkonnas)

i.       client / memberClass: COM

j.      client / memberCode: <XRD_MEMBER>

k.     client / subsystemCode: <DEVTRAINING_XX_A>

Siin <XRD_MEMBER> on koolituse jaoks kasutatav X-tee liikmekood, mis valmistatakse ette enne koolitust. <DEVTRAINING_XX_A> ja <DEVTRAINING_XX_B> on koolituse jaoks ettevalmistatud andmeteenuse osutaja ja kasutaja alamsüsteemid, milles XX tähistab osaleja numbrit, iga osaleja kasutab eraldi oma numbriga tähistatud alamsüsteemi.

3. Kävita päring, klikkides ülal vasakul rohelist käivitusnuppu.


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 1:52 PM