7.1 X-tee andmeteenuse testimineEeltoodud joonise selgituseks: testkeskkonna on välja toodud neli erinevat kihti:

  •  Roheline kast – organisatsiooniline kiht
  • Tumepunased kastid - infosüsteemi kiht                                                                          
  • Füüsiline kiht  - serverid
  • Rakenduste kiht


Last modified: Wednesday, 25 January 2017, 1:45 PM