5.2 Praktiline osa: X-tee andmeteenuse WSDL faili loomine

Kasutatavad töövahendid:

X-tee andmeteenuse WSDL-i ja andmeteenuse serveri ning kliendi loomisel kasutame arendusmasinas järgmist tarkvara:

  • Java (JDK 8)

  • Apache Tomcat 8.0

  • Apache CXF (ver 3.2.0)

  • Eclipse Neon (Eclipse IDE for Java EE Developers)

  • SoapUI





Last modified: Monday, 9 October 2017, 4:51 PM