5.1 Koolituskeskkonna ettevalmistus praktilise osa jaoks

Koolitusklassis on koolituse praktilise osa läbiviimiseks vajalik paigaldada järgmine keskkond.

5.1.1        Arvutid osalejatele:

 • opsüsteem: Windows 10/8/7 (Java koolitusel on võimalik kasutada alternatiivina ka Linuxit);
 • RAM: min 4Gb;
 • Internetiühendus;
 • ühendus sisevõrgus koolitusklassi paigaldatud X-tee turvaserveri ja MISP2 serveriga;
 • arvutisse kopeeritud koolituses kasutatavad näidisfailid: WSDL ja lähtekoodinäited.

5.1.2        Osaleja arvutisse paigaldatud tarkvara Java koolituseks:

 • Java (JDK 8)

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

 • Apache Tomcat 8.0

http://tomcat.apache.org

 • Eclipse Neon (Eclipse IDE for Java EE Developers)

http://www.eclipse.org/downloads/)

 • SoapUI

https://www.soapui.org/downloads/soapui.html

5.1.3        Osaleja arvutisse paigaldatud tarkvara .NET koolituseks:

 •  .NET framework(3.5+), IIS(7+)

https://www.microsoft.com/en-us/download/search.aspx?q=.net%20framework

 • MS Visual Studio (2010+) Professional/Ultimate/..,

https://www.visualstudio.com/post-download-vs/?sku=pro&clcid=0x409&telem=ga

 • SoapUI

https://www.soapui.org/downloads/soapui.html

5.1.4        Koolituse X-tee turvaserver

Paigaldatud standardne X-tee turvaserveri tarkvara (paigaldusjuhendi asukoht: http://x-road.eu/docs/x-road_v6_security_server_installation_guide.pdf), kus on seadistatud:

 • Ühendus X-tee arenduskeskkonnaga
 • Loodud ja aktiveeritud koolituse jaoks X-tee alamsüsteemid, arvestusega iga osaleja jaoks teenuse osutaja ja kasutaja teenuse alamsüsteemid:

<DEVTRAINING_XX_A> ja <DEVTRAINING_XX_B> kus XX tähistab osaleja järjenumbrit.

5.1.5        Koolituse MISP2 server

Paigaldatud standardne MISP2 tarkvara (paigaldusjuhendi asukoht: http://x-road.ee/misp2/docs/est/misp2_paigaldusjuhend_trusty.pdf), milles on seadistatud:

 • Portaalid koolituse jaoks, milledes on seadistatud ühendused koolituse X-tee turvaserveriga, alamsüsteemidega <DEVTRAINING_XX_B>, kus XX tähistab osaleja järjenumbrit.
 • Kasutajakontod koolitusel osalejate jaoks

Last modified: Tuesday, 6 March 2018, 1:00 PM