4.5 Andmeteenuste kirjeldamiseks vajalikud dokumendid

Dokumendid andmeteenuste arendamiseks:

  • X-road: Service Metadata Protocol. Technical Specification http://x-road.eu/docs/x-road_service_metadata_protocol.pdfX-tee teenuste metaandmete protokolli spetsifikatsioon, mis kirjeldab, kuidas X-tee liikmel on võimalik saada infot selle kohta, millised andmeteenused on tema jaoks X-teel saadaval ja kuidas küsida turvaserverist neid andmeteenuseid kirjeldavaid WSDL faile.


Last modified: Tuesday, 16 May 2017, 12:49 PM