4.3 Teenuste kirjeldused ja kuidas neid leida

4.3.1  Teenuste WSDL kirjelduste leidmine/saamine turvaserverist

Teenuste kirjeldused asuvad WSDL failides, mis omakorda asuvad asutuse turvaserveris, mis vastavat teenust pakub. Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas neid teenuste WSDL kirjeldusi saada.

WSDL kirjelduse allalaadimine. Teenuse kliendid saavad alla laadida teenuse WSDL faile tehes HTTP GET päringu kliendi turvaserverile. URI on kas http://SECURITYSERVER/wsdl või https://SECURITYSERVER/wsdl. Sõna SECURITYSERVER asemele tuleb panna tegelik turvaserveri aadress. Klient peab kindlasti spetsifitseerima teenuse identifikaatorid kasutades selleks järgmisi parameetreid:

  • xRoadInstance  – X-tee komplekt (vt. 4.1.4.1. Päiseväljade elementide selgitused);
  • memberClass – liikme klass (vt. 4.1.4.1. Päiseväljade elementide selgitused);
  • memberCode – X-tee liikme kood (vt. 4.1.4.1. Päiseväljade elementide selgitused);
  • subsystemCode (vabatahtlik) – liikme alamsüsteemi identifitseerimise kood (vt. 4.1.4.1. Päiseväljade elementide selgitused);
  • serviceCode – teenuse kood (vt. 4.1.4.1. Päiseväljade elementide selgitused);
  • version (vabatahtlik) – teenuse versioon.Päringu tegemiseks tuleb täita vajalikud filtri väljad ja klikkida ekraani-nuppu “Otsi”. Kui sisestatud filtrile vastas teenuseid, väljastatakse nende loend nüüd ekraanile. Detailsem kirjeldus kuidas RIHA lehelt vajalikku infot otsida on toodud RIHA koolitusmaterjalides https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=3#section-9.

Viide RIHA uutele koolitusmaterjalidele: https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=16

RIHA on hetkel uuenemas. Seega soovitame jälgida uute kasutusjuhendite ilmumist.


Last modified: Monday, 5 February 2018, 4:46 PM