3.13 Tüüpvead

3.13.1  Manused

Tüüpiline probleem on see, et manused ei ole WSDLis korrektselt kirjeldatud. Manuste korrektne kirjeldus on antud sõnumiprotokolli spetsifikatsioonis http://x-road.eu/docs/x-road_message_protocol_v4.0.pdf

3.13.2  Operatsioonide nimekiri

Kõige sagedasem operatsioonidega seotud probleem seisneb  selles, et <binding> ja <portType> plokkides ei ole kirjeldatud sama operatsioonide komplekti. Üldjuhul juhtub see järgmistel põhjustel:

  • WSDL-i looja unustas kirjeldada operatsioone <binding> või <portType> plokis;
  • WSDL-i looja kustutas vanad operatsioonid ainult ühes kohas;
  • WSDL-i looja kirjeldas sama operatsiooni mitut versiooni.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:31 PM