3.12 X-tee teenuste versioneerimine

Andmeteenuse täiendamisel tuleb andmeteenusest luua uus versioon, kui täidetud on järgmised tingimused:
1. Täiendatud andmeteenus on esialgse andmeteenusega ühilduv.
2. Teenuse osutaja tohib pakkuda seda täiendust olemasolevatele kasutajatele (pole lisatud tundlikumaid andmeid vms).
3. Olemasolevad teenuse kasutajad on nõus uut andmeteenust kasutama (SLA, maht ja kiirus ei muutu olulisel määral).
Kui eelnevad kolm tingimust pole täidetud, siis tuleb luua uue nimetusega andmeteenus.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:30 PM