3.11 WSDL-kirjelduse valideerimisreeglid ja validaator

X-tee andmeteenuse kirjeldamiseks kasutatud WSDL peab olema korrektne XML dokument, mis peab vastama X-tee sõnumiprotokolli spetsifikatsioonis esitatud täiendavatele reeglitele (http://x-road.eu/docs/x-road_message_protocol_v4.0.pdf). X-tee andmeteenuseid kirjeldav dokument peab läbima edukalt nii XML-i kui ka WSDL-i valideerimise.

X-tee andmeteenuste kontrollimiseks on loodud WSDL validaator (https://github.com/jointxroad/components/blob/master/component_descriptions.md#x-road-wsdl-validator). Pistikprogramm valideerib ja tagastab valideerimise tulemusel ette antud WSDL dokumendid. Saadud tagasisidest lähtuvalt saab asutus muuta oma X-tee andmeteenuste kirjeldusi paremaks.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:29 PM