3.8 Andmeteenuste WSDL dokumentide leidmine

Kui turvaserver on juba paigaldatud, siis on võimalik X-tee metateenustest korjata reaalajas kõigi pakutavate andmeteenuste WSDL-id. Metateenuste kasutamisest räägime moodulis 4. Juhul kui turvaserverit veel ei ole, siis on võimalik WSDL dokumente ja andmeteenuste kohta käivat täiendavat dokumentatsiooni leida RIHA-st (https://riha.eesti.ee/riha/main).

Käesolev koolitus RIHA kasutamist ei õpeta. RIHA baaskoolituse e-õppematerjalid on leitavad aadressilt: https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=3.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:24 PM