3.6 SOAP-sõnumi keha näited

Näide SOAP-sõnumi kehast, mis sisaldab päringut:

<soapenv:Body>

  <per:personList>

    <firstName></firstName>

    <lastName>Tamm</lastName>

  </per:personList>

</soapenv:Body>


Päringu vastus:

<soapenv:Body>

  <per:personListResponse>

    <person>

      <personId>2109578339</personId>

      <firstName>Juhan</firstName>

      <lastName>Tamm</lastName>

      <birthDate>2001-11-13</birthDate>

      <personContact>

        <phone>+372 334 3321</phone>

        <e-mail>juhan.tamm@eesti.ee</e-mail>

        <address>Linnu tee 12, Tallinn</address>

      </personContact>

    </person>

  </per:personListResponse>

</soapenv:Body>

 

Vahetatavate andmete tüübid on SOAP-protokolli puhul defineeritud XML-skeemina, mida vaatame WSDL-i kirjeldavas osas lähemalt.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:11 PM