3.5 X-tee versiooni 5 ja versiooni 6 SOAP-sõnumi päiste võrdlus

X-tee v5 päis:

<soapenv:Header>

  <xrd:consumer>11333578</xrd:consumer>

  <xrd:producer>aktorstest-db01</xrd:producer>

  <xrd:userId>EE30101010007</xrd:userId>

  <xrd:id>4a6782eae881a3a33a015f4987b7ce9036fdc891</xrd:id>

  <xrd:service>aktorstest-db01.personList.v1</xrd:service>

  <xrd:issue/>

</soapenv:Header>

X-tee v6 päis:

<soapenv:Header>

  <xrd:client iden:objectType="SUBSYSTEM">

    <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>

    <iden:memberClass>COM</iden:memberClass>

    <iden:memberCode>11333578</iden:memberCode>

    <iden:subsystemCode>misp2-01</iden:subsystemCode>

  </xrd:client>

  <xrd:service iden:objectType="SERVICE">

    <iden:xRoadInstance>ee-dev</iden:xRoadInstance>

    <iden:memberClass>COM</iden:memberClass>

    <iden:memberCode>11333578</iden:memberCode>

    <iden:subsystemCode>aktorstest-db01</iden:subsystemCode>

    <iden:serviceCode>personList</iden:serviceCode>

    <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion>

  </xrd:service>

  <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion>

  <xrd:id>4a6782eae881a3a33a015f4987b7ce9036fdc891</xrd:id>

  <xrd:userId>EE30101010007</xrd:userId>

</soapenv:Header>


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:10 PM