3.4 Päiste muudatused sõnumiprotokolli versioonilt 3.1 üleminekul versioonile 4.0

X-tee versioon 6 ei erista X-tee liikmeid andmeteenuste kasutamise ja osutamise mõttes. X-tee versioonis 6, mis kasutab sõnumiprotokolli versiooni 4.0, on aga liikmelisus hierarhiline.

Seetõttu muutuvad päiseväljad:

  •  consumer – protokolli  versioonis 3.1 kasutatud "consumer" liikus protokolli versioonis 4.0 "client" komplekstüübi sisse, ning on kirjeldatud elementidega xRoadInstance, memberClass, memberCode, subsystemCode;
  •  producer – protokolli versioonis 3.1 kasutatud "producer " liikus protokolli versioonis 4.0 "service" ja "centralService" komplekstüüpide sisse, ning on kirjeldatud elementidega xRoadInstance, memberClass, memberCode, subsystemCode;
  • service – protokolli versioonis 3.1 kasutatud "service" liikus protokolli versioonis 4.0 "service" ja "centralService" komplekstüüpide sisse, ning on kirjeldatud elementidega xRoadInstance, memberClass, memberCode, serviceCode, serviceVersion, subsystemCode.

X-tee versiooni 5 päis "consumer" on versioonis 6 esitatud järgmiselt:

<xrd:client id:objectType="SUBSYSTEM">

  <id:xRoadInstance>XX</id:xRoadInstance>

  <id:memberClass>CLASS1</id:memberClass>

  <id:memberCode>10239452</id:memberCode>

  <id:subsystemCode>subsystemname</id:subsystemCode>

</xrd:client>


X-tee versiooni 5 päis "producer" on versioonis 6 esitatud järgmiselt:

<xrd:service id:objectType="SERVICE">

  <id:xRoadInstance>XX</id:xRoadInstance>

  <id:memberClass>CLASS1</id:memberClass>

  <id:memberCode>MEMBER2</id:memberCode>

  <id:subsystemCode>maakataster</id:subsystemCode>

  ...

</xrd:service>

 

X-tee versiooni 5 päis "service" on versioonis 6 esitatud järgmiselt:

<xrd:service id:objectType="SERVICE">

  <id:xRoadInstance>XX</id:xRoadInstance>

  ...

  <id:serviceCode>kyAadr</id:serviceCode>

  <id:serviceVersion>v1</id:serviceVersion>

</xrd:service>

 

Lisaks oli X-tee versioonis 5 andmekogu nimi päises kahe välja koosseisus: "producer" ning "service". Versioonis 6 on andmekogu mõiste asendunud alamsüsteemi mõistega ning see defineeritakse vaid "subsystemCode" elemendi sees.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 6:09 PM