3.1 SOAP-protokolli kirjeldus

SOAP 1.1 (Simple Object Access Protocol) on XML-põhine protokoll hajutatud keskkondades andmete vahetamiseks. SOAP-sõnumi struktuur on näidatud joonisel 12. Pidevjoonega tähistatud sõnumi osad on kohustuslikud (ümbrik, keha). Kriipsjoonega tähistatud päis ei ole SOAP-protokollis kohustuslikuna defineeritud, kuid X-tee sõnumites on päis kohustuslik.

Joonis 12 SOAP-sõnumi struktuur ja struktuuri XML

Kohustuslik ümbrik määrab, et saadetav XML dokument vastab SOAP-protokollile. Päis võimaldab sõnumile kaasa panna lisainformatsiooni ning keha sisaldab sõnumi päringut või vastust. Sõnumi keha osa võib sisaldada ka veateadet (fault).


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 5:59 PM