2.6 Liidestumise mustrid

X-tee arendajate koolitusmaterjale täiendab X-tee liidestusmustrite kataloog: https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=11.

X-tee liidestusmustrite kataloog sisaldab X-tee disaini- ja kasutusmustreid. Mustrid on korduvkasutatavad lahendused X-tee andmeteenuste disainimisel ja kasutamisel ettetulevatele probleemidele. Lisaks tekstilistele probleemi- ja lahendusekirjeldustele sisaldab X-tee mustrikataloog ka mitmeid WSDL-kirjelduste näiteid. Kataloogi põhiline sihtgrupp on süsteemiarhitektid.

Mustrid on soovituslikud ning neid võib vastavalt konkreetsele ülesandele muuta ja täiendada.

Mustrite jaotust vaata täpsemalt „Mustrite jaotus ja tüübid” peatükist https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=241.

Seda, kuidas mustrid on kirjeldatud, vaata mustrikataloogi peatükist „Mustrite kirjeldamine”  https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=240.

Mustrikataloog sisaldab mustreid erineva keerukusega päringute tegemiseks, CRUD andmehalduseks, ajamahukate protsesside kasutamiseks, aga ka mustreid teenuste järjest- ja paralleelkasutuseks, tsükliliseks kasutamiseks, andmete jagamiseks (suurema andmehulga mitmeks eraldiseisvaks osaks jagamine) jne.

Sobiva mustri valimisel ja lugemisel on oluline teada enda rolli andmevahetusel. Mustrite juures on eristatavad kaks põhilist rolli: andmeteenuse kasutaja ja andmeteenuse osutaja.

Andmeteenuse kasutaja algatab andmevahetuse ja arendab andmeteenuse töötlemiseks vajaliku äriloogika.

Andmeteenuse osutaja arendab andmeteenuse osutamiseks vajaliku äriloogika ja määrab, millised infosüsteemid saavad antud andmeteenust tarbida.

Kuna X-tee mustrite kontekstis enda rolli õigesti määramine ja mitmetest mustritest sobiva leidmine võib osutuda keerukaks, siis on tehtud mustri valikujuhend: https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=414.


Last modified: Tuesday, 16 May 2017, 11:38 AM