2.4 Andmeteenuste projekteerimise alused

Mitmed andmeteenuste projekteerimise küsimused on X-teel arhitekti/arendaja eest juba ära otsustatud. Näiteks peab transpordiprotokoll olema HTTP, andmevahetusprotokoll peab olema SOAP, toetatud on vaid sünkroonsed sõnumid ning WSDL-i ja SOAP-i sidumisstiil peab olema Document/literal wrapped. Samuti on juba lahendatud turvaprotokollide valimine ja liikmete autentsuse tagamine.

Arhitekti ülesandeks X-tee andmeteenuste projekteerimisel on kujundada kasulikud ja jätkusuutlikud andmeteenused ning kasutada otstarbekalt teiste X-tee liikmete pakutavaid andmeteenuseid. Selle ülesande täitmiseks ei tohiks andmeteenuste projekteerimisel lähtuda olemasoleva tarkvara funktsionaalsusest, vaid lähtuda tuleb reaalsetest ärivajadustest ja -funktsioonidest. Andmeteenused peavad võimaldama avada ärifunktsioone, mitte oma andmebaasi/infosüsteemi sisemisi detaile. Alles siis, kui ärivajadused ja ärifunktsioonid on kaardistatud, saab vaadata, kas nende funktsioonide täitmiseks saab taaskasutada olemasolevaid andmeteenuseid. Kui taaskasutamine pole võimalik, tuleb analüüsida, kui palju tuleb täiendada olemasolevat tarkvara, et vastavat funktsionaalsust pakkuda.

X-tee andmeteenuste disaini- ja kasutusviisidest aitab ülevaate saada ning lahendusi leida X-tee liidestusmustrite kataloog aadressil: https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=236.

Ülevaade sellest, mida X-tee andmeteenuste projekteerimisel vältida, on X-tee rakendusjuhises aadressil: https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=204.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 5:15 PM