2.3. Teenusepõhise arhitektuuri omadused

Teenuspõhise arhitektuuri omadused on järgmised:

  • platvormist sõltumatus - teenuspõhine arhitektuur võimaldab omavahel integreerida teenuseid sõltumata programmeerimiskeelest, platvormist või äriprotsessidest;
  • nõrk sidestus – teenused ei ole seotud konkreetse teenuse kasutajaga ja sõltuvad vähe teistest teenustest. See lihtsustab omakorda teenuste taaskasutatavust;
  • teenuste kompositsioon – olemasolevaid teenuseid omavahel kombineerides (taaskasutades) saab luua uut funktsionaalust pakkuvaid teenuseid;
  • isekirjelduvus – süntaktiliselt korrektne ning hästi kirjeldatud WSDL-formaadis teenusekirjeldus on nii masin- kui ka inimloetav;
  • koosvõime – organisatsioonisisese informatsiooni ja funktsionaalsuse avamine teistele osapooltele ning teenuste taaskasutamine muudab osapooled koosvõimelisteks.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 5:11 PM